blog-cover-perfekcionizam

Perfekcionizam i agilnost u biznisu

Bez obzira na naše obrasce ponašanja u prošlosti, mi uvek možemo izabrati da se ponašamo drugačije u sadašnjosti i da svesno donosimo odluke u kojima ne dozvoljavamo perfekcionizmu da nas kontroliše.  Ovako probijamo sopstvene granice i dozvoljavamo sebi da uživamo u kreativnom procesu.  Perfekcionizam je ponašanje koje karakteriše individualna težnja ka besprekornosti, postavljanje preterano visokih …

Perfekcionizam i agilnost u biznisu Read More »